Zakres usług

„Kancelaria Prawna Maria Szewczyk-Janicka i Wspólnicy” Spółka komandytowa świadczy wszechstronne usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak też klientów indywidualnych. Kancelaria zajmuje się m.in. udzielaniem konsultacji prawnych, sporządzaniem umów, udzielaniem pisemnych opinii prawnych, sporządzaniem pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, wszczynanie i prowadzenie postepowań egzekucyjnych na zlecenie oraz innych pism procesowych, a także zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi. O ile, jest to korzystne dla naszego Klienta, podejmujemy również działania polubowne, zmierzające do zakończenia powstałego sporu. Kancelaria prowadzi również sprawy związane z upadłością gospodarczą i osób fizycznych.

Klientom biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną, w ramach której otrzymują niezwłoczną pomoc prawną.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, działających na rynku obsługi wierzytelności.