O kancelarii

„Kancelaria Prawna Maria Szewczyk-Janicka i Wspólnicy” Spółka komandytowa została założona w grudniu 2005 r. przez dwóch doświadczonych radców prawnych- Panią Marię Szewczyk-Janicką oraz Panią Bogumiłę Grudzińską. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak też zajmuje się indywidualnymi sprawami osób fizycznych. Zespół kancelarii składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry, którą tworzą radcowie prawni, aplikanci, doktoranci, prawnicy, a także studenci prawa.