Kontakt

Dane rejestracyjne

"KANCELARIA PRAWNA MARIA SZEWCZYK-JANICKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-984 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000247426, NIP 5242567150

Informacje o sprawach prowadzonych przez Kancelarię udzielane są pod nr telefonu oraz e-mail:

Dział Handlowy:

Nr tel. 22 447 40 53 lub 22 447 40 10
Mail: dzialhandlowy@kgpn.pl

Dział Finansowy:

Nr tel. 22 447 40 01
Mail: finanse@kgpn.pl

Formularz kontaktowy